Flipped learning forude?

I traditionel underisning er der mest støtte og hjælp, i det rum hvor der oftest er den laveste kognitive belastning…

Læring er i dag en hyperkompleks konstruktion, hvor al viden kan opfattes som fragmenter, der bliver sammensat af det enkelte menneske ud fra divergerende synsvinkler…

Multimodalitet og flerstemmighed er ikke noget nyt i forhold til perception, men elevens reflektion i mødet med kulturens multimodale artefakter skal bringes ud af den tavse videns mørke…

Alle fortællinger er, uagtet modalitet, spatiale.

Ludisk reduktion kan skabe spor i det rum vi normalt kalder avantgarde, med der er snarere tale om en spildeterminsime i Das Beckwerk.

Der er en gevinst i at tænke det ludiske, det litterære og det filmiske i en nysgerrig åbning ned mod et transcendentalt grundlag, som på én gang er frugtbart og udfordrende. Questing og gamerules og choke-points kan bruges som murbrækkere i arbejdet med det forsnævrede, litterære rum…

Mit nye PD-Modul i Fortællinger og genrer (under medier og kommunikation), viser sig at have bid alligevel. Dejligt.

- Ingen kommentarer til Flipped learning forude?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *