Kreativitet som normativ læringsproces, set i relation til de frie skolers værdigrundlag.

Min opgave i pædagogisk forskning og videnskabsteori skal ligge klar d. 17. december, med eksamen i januar. Jeg er så småt begyndt at brolægge vejen derhen. Musikteatret bliver min empiri, og problemfelterne nærmer sig noget med skellet mellem den kongnitivt funktionsopdelte skolepraksis på den ene side og så mesterlæring og projektarbejde på den anden – og samtidig et kig på kreativ proces kontra produkt, og dermed social konstruktionisme kontra positivisme. Ja. Sådan skal man skrive. Ellers er det ikke adækvat sprogbrug indenfor den skrevne opgaves  diskursive specificitet på pædagogisk diplomniveau. Eller sagt på en anden måde, når det nu viser sig at man bliver mest kreativ ved at arbejde i dybden, hvorfor fuck har vi så en fagopdelt skole? Og hvis regeringen så gerne vil have målbarhed, bliver det så ikke kun det kreative produkt og ikke den kreative proces som bliver værdsat? Og er et krav om kreativitet ikke fra starten dødsdømt, da kreativitet opfører sig som en nonne på et bordel, når den udsættes for forventningspres og objektive mål? Well, anyway. Det bliver som sagt noget i den retning. Og det er spændende og sjovt. Ligesom dig.

aPy71RG_460sa_v1

- Ingen kommentarer til Kreativitet som normativ læringsproces, set i relation til de frie skolers værdigrundlag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Discover more from emtekaer.dk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading