Projektledelse

Karakterer betyder da ikke noget, jeg er jo en voksen mand. Jeg bliver da ikke i dårligt humør af at få 7 og skriver da ikke til min far hvis jeg får 12 – det er jeg da vokset fra. Not.

Ja. Det blev 12. Ja, du må læse opgaven. Det gider du ikke? Nå. SÅ kan du nøjes med nedenstående.

Resumé.

Denne opgave omhandler skoleudviklingsprojektet NY9, som er et skoleudviklingsprojekt der finder sted på Ollerup efterskole, en sydfynsk efterskole med 114 elever og 30 ansatte. Projek-tet er søsat af efterskoleforeningen, på baggrund af en undersøgelse fra Damwad. Der deltager 12 efterskoler i projektet. NY9’s pejlemærke er at lette overgangen mellem efterskole og ungdomsuddannelse, for at mindske 9. klassernes frafald på ungdomsuddannelserne. Blandt målene for NY9 er blandt andet alternative evalueringsformer, oprettelsen af studiegrupper og øget tid til efterskoleliv. Opgaven gennemgår efterskolens videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter NY9 beskrives gennem Riis/Mikkelsens 5×5-model, mens selve projektledelsesdelen analyseres ud fra en systemisk tilgang til projektledelse. I opgaven indgår resultater fra kvantitative undersøgelser med forældre og elever, samt kvalitative interviews med lærere og ledelse.

Konklusion

I projekter med stor kontekstuel usikkerhed, kan systemisk projektledelse, med sit fokus på kommunikation, iterativ projektplanlægning og fokus på læring, sørge for at projekter kan bevæge sig dynamisk i relation til både egne visioner og milepæle, samt basisorganisationens strategiske mål med projektet. På OE er der også en organisationskultur som understøtter de kommunikative positioneringer og det videnskabsteoretiske grundlag, som systemisk projektledelse er baseret på og jeg mener derfor, at det er den systemiske tilgang, der bedst understøtter både visioner og praksis i NY9.

I forhold til at sikre projektets fremdrift, mener jeg at NY9 ville være bedre stillet med en projektleder i spidsen. En projektleder, som sammen med projektgruppen, benytter værktøjerne i systemisk projektledelse og formulerer milepæle og iterative projektplaner, rammesætter møder og positioneringer, samt sørger for at indarbejde en evalueringspraksis, der kan understøtte projektets fremdrift.

- Ingen kommentarer til Projektledelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Discover more from emtekaer.dk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading