Folkeskolen er død – længe leve folkeskolen…

Sidste mandag vedtog regeringen en ny folkeskolelov, som i den grad er uigennemtænkt og tåbelig. Fremover skal elever eksmaineres i samtlige 17 fag i 9. klasse, og de skal have lavet skriftlige elevplaner i hvert fag, to gange årligt. Konsekvensen heraf er bl.a. at folkeskolen i medfør af lov om elevplaner som noget ganske nyt skal levere 600.000 planer for i gennemsnit ca. 9 fag, dvs. i alt ca. 5,4 mill. delplaner, typisk to gange om året. Lovgiverne forudsætter med henvisning til deres særlige forståelse af gældende lov, at dette kan finde sted uden nævneværdig tilførelse af yderligere resurser. Flot, flot. Klap, klap. Mindre resurser til kerneydelsen (undervisning, in case someone forgot) giver helt sikkert ringere faglighed.
De eneste fag der bliver mundtlige fremover er dansk, engelsk og fysik – resten bliver centralt stillede, elektroniske skriftlige mulitiple choice prøver. Skriftlige multiple choice prøver. I tysk, fransk og samfundsfag? Og udtalelse i Idræt? Yes sir, så kører vi. Og derudover må lærerne ikke længere selv rette elevernes skriftlige prøver, nej, de skal rettes af et særligt censorkorps som udpeges af kommunen. Den nye kommune som endnu ikke eksisterer – og det råd der skal udpege dem er endnu ikke oprettet! Og loven er trådt i kraft – og der er eksaminer 4 måneder efter kommunesammenlægningen. Ha, ha, ha… Det er til grin – jeg glæder mig til at følge med fra sidelinien oppe på Island. Held og lykke!

Hvor synes du Berlin ligger?
a. Godt
b. Syd for Danmark
c. Tyskt.
d. Måske
e. Måske ikke

Udtalelse vedr. Ulla Hopsassa i idræt, Søndre Bøvlinge skole.
Ulla har fermvist utrolig interessant biologisk opbygning, ved at være en pige med menstruation i 9 ud af 10 lektioner. I de lektioner hun har deltaget I, har hun til stadighed vist stor omstillingsparathed i forhold til hvilke regler der gjaldt, samt været hurtig til at gå i bad og sætte hår. Ulla er meget fleksibel og kan godt kaste med en bold.

Tåber.

Peter er god til at spille tamburin, men har svært ved at synge rent. Skolen har forgæves forsøgt at løse problemet og anbefaler sang i de hjemlige badesituationer fremover. Og i kristendom går det ikke så godt, for Peter siger, at hjemme hos ham tror de ikke på Gud; far siger også, at præsten er dum, men Peter skal ikke fritages, for det blev far heller ikke, og det tog han ikke skade af. I historie gik det nogenlunde med Napoleonskrigene, men landbrugsreformerne gør mindre indtryk på knægten. Tekster om udskiftningen af landsbyerne vedlægges til fælles aftenlæsning derhjemme. Det går til gengæld rigtig godt med hjemkundskab, når der ikke skal bruges hvidløg. Navnlig har Peter godt greb om bolledejen. Eksotiske opskrifter til fornyelse af den hjemlige menu er lagt i skoletasken sammen med kontaktbogen, der endnu ikke har været forevist underskrevet

PS: Tilykke Google med at kopiere netvibes. Det var lavt for et firma som jer.

- Ingen kommentarer til Folkeskolen er død – længe leve folkeskolen…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Discover more from emtekaer.dk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading